Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Hòa Bình- Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Lima
Mã số thuế:

5400521214

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Civil Group 12, Huu Nghi Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Sinh Thái Đà Bắc
Mã số thuế:

5400521140

 Điện thoại:

0912950226

Địa chỉ: Số nhà 578, tổ 10, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 578, Civil Group 10, Tran Hung Dao Street, Phuong Lam Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 01-12-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MERYLAND MAI CHÂU
Mã số thuế:

5400521101

Địa chỉ: Nhà số 7, Tổ 9, Đường Thịnh Lang, Phường Tân Thịnh , Thành phố Hoà Bình , Hòa Bình
Address: No 7, Civil Group 9, Thinh Lang Street, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 25/11/2020

Công Ty TNHH Mtv - Trung Tâm Phân Phối Dược Phẩm Vimedimex Hòa Bình
Mã số thuế:

5400520933

Địa chỉ: Căn PG1-08A dự án Vincom Hoà Bình, tổ 9, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Can PG1-08a Du An Vincom Hoa Binh, Civil Group 9, Dong Tien Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 25-11-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Tuyết Sơn
Mã số thuế:

5400520940

Địa chỉ: Số 720, tổ 1, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 720, Civil Group 1, Dong Tien Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 18-11-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

5400520845

Địa chỉ: Đường Vĩnh Điều, tổ 9, Phường Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Vinh Dieu Street, Civil Group 9, Thinh Lang Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thịnh Lang, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 13/11/2020

CÔNG TY TNHH XÃ HỘI DI SẢN XANH
Mã số thuế:

5400520820

 Điện thoại:

0964302828

Địa chỉ: Tầng 1, Khu thương mại, Toà nhà ở xã hội Dạ Hợp, đường Lê Th, Phường Tân Thịnh , Thành phố Hoà Bình , Hòa Bình
Address: 1st Floor, Khu Thuong Mai, O Building, Hoi Da Hop Commune, Le TH Street, Tan Thinh Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 12/11/2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hm Group
Mã số thuế:

5400520732

 Điện thoại:

0979575363

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Mạnh, tổ 5, phố Tân Lập 1, Xã Trung Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Manh, Civil Group 5, Tan Lap 1 Street, Trung Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-11-2020

Công Ty TNHH Aqua City Hòa Bình
Mã số thuế:

5400520690

Địa chỉ: PG 02-05, Vincom Shophouse Hòa Bình, đường Cù Chính Lan, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: PG 02-05, Vincom Shophouse Hoa Binh, Cu Chinh Lan Street, Dong Tien Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 06-11-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp