Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hòa Bình

Công Ty TNHH Thảo Dược Xanh Huna's Home
Mã số thuế:

5400515299

Địa chỉ: Ngõ 80, đường 434, tổ 9, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Lane 80, Street 434, Civil Group 9, Tan Hoa Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tân Hòa, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Vật Liệu Hòa Bình
Mã số thuế:

5400515281

Địa chỉ: Số nhà 397, tổ 8, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 397, Civil Group 8, Huu Nghi Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Adt
Mã số thuế:

5400515179

Địa chỉ: Thôn Quán Trắng, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Quan Trang Hamlet, Lien Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Thiết Kế Duy Khánh
Mã số thuế:

5400515193

Địa chỉ: Số 154, đường Bà Triệu, tổ 07, Phường Dân Chủ, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 154, Ba Trieu Street, Civil Group 07, Dan Chu Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hưng Thịnh Hòa Bình
Mã số thuế:

5400515122

Địa chỉ: Số nhà 131, Tiểu khu 13, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 131, Tieu Khu 13, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Khí Tiến Đạt
Mã số thuế:

5400514792

Địa chỉ: Xóm Trung Thành, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: Trung Thanh Hamlet, Thinh Minh Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Chín Ánh
Mã số thuế:

5400515080

Địa chỉ: Xóm Đồng Bưng, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: Dong Bung Hamlet, Nhuan Trach Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty Cổ Phần Hcj Ce
Mã số thuế:

5400514922

Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình
Address: Phu Thang Hamlet, Phu Thanh Commune, Lac Thuy District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Phú Thành, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Hanvin Recycle
Mã số thuế:

5400514947

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình
Address: Dong Phu Hamlet, Dong Tam Commune, Lac Thuy District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty CP Đất Vàng Hòa Bình
Mã số thuế:

5400514880

Địa chỉ: Số 56, A5, tổ 1, tiểu khu 9 , Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 56, A5, Civil Group 1, Tieu Khu 9, Luong Son Town, Luong Son District, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Anh
Mã số thuế:

5400514873

Địa chỉ: Số nhà 53, đường 70B, tổ 9, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Address: No 53, 70B Street, Civil Group 9, Tan Hoa Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Hòa, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Ngày thành lập: 26-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp