Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Phú- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Trotech
Mã số thuế:

0316171837

Địa chỉ: A1-49 KDC Thăng Long Home Hưng Phú, số 563 Tô Ngọc Vân, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A1-49 KDC Thang Long Home Hung Phu, No 563 To Ngoc Van, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy thông dụng khác (Producing other common machines)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Trần Vũ
Mã số thuế:

0316157906

Địa chỉ: 32 Đường số 2, Khu Phố 3, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 32, Street No 2, Quarter 3, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Cao Nam
Mã số thuế:

0316157536

Địa chỉ: 318 Đường TL43, Khu phố 3, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 318, TL43 Street, Quarter 3, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty TNHH Sttek
Mã số thuế:

0316123537

Địa chỉ: 78/2 Đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78/2, Cay Keo Street, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tân Châu
Mã số thuế:

0316114927

Địa chỉ: số 39 Đường 44, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 39, Street 44, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Wsu
Mã số thuế:

0316114405

Địa chỉ: 308/2 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 308/2 To Ngoc Van, Quarter 3, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Logistics I.e.f Việt Nam
Mã số thuế:

0316113867

Địa chỉ: 38C/15 Đường Cây Keo, Khu Phố 1, Tổ 6, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 C/15, Cay Keo Street, Quarter 1, Civil Group 6, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Pet Choy
Mã số thuế:

0316069495

Địa chỉ: 6/7 Đường Ụ Ghe, Khu phố 2, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6/7, U Ghe Street, Quarter 2, Tam Phu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp