Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Bình- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Golden Horse
Mã số thuế:

0315906990

Địa chỉ: 52/1/1A1 Đường 12, Khu Phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52/1/1 A1, Street 12, Quarter 4, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Đn
Mã số thuế:

0315902481

Địa chỉ: 55 Đường Số 17, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55, Street No 17, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-09-2019

Công Ty TNHH Bình Nhất Thu Phượng
Mã số thuế:

0315883870

Địa chỉ: số 210 Đường Gò Dưa, Khu phố 2, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 210, Go Dua Street, Quarter 2, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Thẩm Mỹ Uy Phen
Mã số thuế:

0315888685

Địa chỉ: 210 Đường Gò Dưa, Khu phố 2, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 210, Go Dua Street, Quarter 2, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Liên Thêm
Mã số thuế:

0315878172

Địa chỉ: số 723 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 723, Tinh Lo 43, Quarter 4, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-09-2019

Công Ty TNHH Tm - Dv Sx Xây Dựng Nội Thất Và Môi Trường Tph
Mã số thuế:

0315827548

Địa chỉ: 20/27/6, Đường số 13, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/27/6, Street No 13, Quarter 5, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-08-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vân Sao Mai
Mã số thuế:

0315762322

Địa chỉ: 2 Đường số 1, Khu phố 1, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2, Street No 1, Quarter 1, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Cảnh Quan Ozone
Mã số thuế:

0315705268

Địa chỉ: 23 Đường số 2, Khu phố 1, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23, Street No 2, Quarter 1, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-05-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Lê Hữu
Mã số thuế:

0315697056

Địa chỉ: Số 146A Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 146a, Go Dua Street, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Tm Bất Động Sản Nguyễn Toàn
Mã số thuế:

0315665449

Địa chỉ: 5 Đường số 4, Khu dân cư Savico, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5, Street No 4, Savico Residential Area, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tvm
Mã số thuế:

0315633197

Địa chỉ: 10/26/17 Đường Số 7, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10/26/17, Street No 7, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoa Tươi Minh Hạnh
Mã số thuế:

0315469395

Địa chỉ: Số 5, Đường Số 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 5, Street No 4, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp