Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Bình- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Hưng Phú
Mã số thuế:

0316194753

Địa chỉ: 42 Đường số 1, Khu phố 1, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42, Street No 1, Quarter 1, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mỹ Linh
Mã số thuế:

0316181433

Địa chỉ: 26/9A Đường 12, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26/9a, Street 12, Quarter 4, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH An Toàn Lao Động Mtv
Mã số thuế:

0316158480

Địa chỉ: 82 Đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 82, Go Dua Street, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Phát Furniture
Mã số thuế:

0316126898

Địa chỉ: 635/6/3 Tỉnh Lộ 43, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 635/6/3, Tinh Lo 43, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Văn Phòng Hoàng Trung
Mã số thuế:

0316111475

Địa chỉ: 438 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 438, 1a Highway, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Trường Chấn
Mã số thuế:

0316111429

Địa chỉ: 20/26/12 Đường 13, Khu Phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/26/12, Street 13, Quarter 5, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (Repair of computers and peripheral devices)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Khải Xuân
Mã số thuế:

0316109356

Địa chỉ: 20/27/6, Đường số 13, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/27/6, Street No 13, Quarter 5, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Mẫn Trúc
Mã số thuế:

0316101117

Địa chỉ: 86/17 A Đường 12, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/17 A, Street 12, Quarter 4, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Ích Nông
Mã số thuế:

0316097534

Địa chỉ: 101/2A đường 12, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 101/2a, Street 12, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Art Deco
Mã số thuế:

0316093850

Địa chỉ: Số 49 Đường Lô A , Khu Phố 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 49 Duong, Lot A, Quarter 3, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Minh Hùng
Mã số thuế:

0316072360

Địa chỉ: 29 đường 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29, Street 3, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp