Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Bình- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV TRƯỜNG THÀNH PHÁT
Mã số thuế:

0316430520

Địa chỉ: 121 đường Phú châu, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 121, Phu Chau Street, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/08/2020

CÔNG TY TNHH HOÀNG BON
Mã số thuế:

0316413885

Địa chỉ: Số A26 Đường D, Chợ Đầu Mối Nông Sản Tam Bình, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No A26, D Street, Cho Dau Moi Nong San Tam Binh, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2020

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Đặng Thiên
Mã số thuế:

0316408959

Địa chỉ: 31/1 Đường số 3 , Khu phố 1, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31/1, Street No 3, Quarter 1, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-07-2020

Công Ty TNHH Hoa Tươi Thịnh Phát
Mã số thuế:

0316395033

Địa chỉ: C12 Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C12 Cho Dau Moi Nong San Thu Duc, 141, 1a Highway, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-07-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thành Phát Food
Mã số thuế:

0316379105

Địa chỉ: Số 33 đường số 2, Khu Phố 5, KDC Chợ Đầu Mối Thủ Đức, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 33, Street No 2, Quarter 5, KDC Cho Dau Moi Thu Duc, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-07-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FORD SÀI GÒN
Mã số thuế:

0316385003

Địa chỉ: 105 Đường số 12, Khu phố 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105, Street No 12, Quarter 3, Tam Binh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp