Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Khang Thịnh Phát
Mã số thuế:

0315899006

Địa chỉ: 76/10E Lê Văn Chí, Khu Phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76/10e Le Van Chi, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Gold Homes
Mã số thuế:

0315900195

Địa chỉ: 113 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 113 Hoang Dieu 2, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Sản Suất Và Thương Mại Tổng Hợp Tiến Nam
Mã số thuế:

0315888477

Địa chỉ: Số 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 230a Kha Van Can, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Phúc Cường
Mã số thuế:

0315858708

Địa chỉ: Số 60/2 Đường số 9, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 60/2, Street No 9, Quarter 3, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-09-2019

Công Ty TNHH Indefol Solar
Mã số thuế:

0315838927

Địa chỉ: 175/2A Linh Trung, Khu Phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 175/2a Linh Trung, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2019

Công Ty TNHH Thể Thao Nhật Huy
Mã số thuế:

0315722778

Địa chỉ: 02 đường số 12, Khu sinh hoạt công nhân, Khu chế xuất Linh Trung 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02, Street No 12, Khu Sinh Hoat Cong Nhan, Khu Che Xuat Linh Trung 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Karaoke Việt Thắng
Mã số thuế:

0315711053

Địa chỉ: 60 Đường Lê Văn Chí, khu phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 60, Le Van Chi Street, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Phú Thành Đạt
Mã số thuế:

0315710204

Địa chỉ: 79A Đường 18, Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79a, Street 18, Quarter 5, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phụng Tiến
Mã số thuế:

0315707956

Địa chỉ: Số 96 Lê Văn Chí, khu phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 96 Le Van Chi, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Đo Đạc Thiết Kế Xây Dựng Tiên Phong
Mã số thuế:

0315585507

Địa chỉ: 76/1 B8 Đường Lê Văn Chí, Khu phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76/1 B8, Le Van Chi Street, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp