Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Linh Trung- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Choco's
Mã số thuế:

0315560365

Địa chỉ: 85 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 85 Hoang Dieu 2, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Wholesale of tobacco and rustic tobacco products)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Khang Thịnh Vượng
Mã số thuế:

0315535390

Địa chỉ: 76/4 Đường số 7, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76/4, Street No 7, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Thép Và Vật Liệu Xây Dựng Phương Nam
Mã số thuế:

0315518821

Địa chỉ: Số 41A Linh Trung, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 41a Linh Trung, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hạnh Mỹ
Mã số thuế:

0315492387

Địa chỉ: Số 5 Đường số 7, khu phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 5, Street No 7, Quarter 2, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH TÚ THẮM
Mã số thuế:

0315456318

Địa chỉ: Số 05 Đường 15, Khu phố 4, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: No 05, Street 15, Quarter 4, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANTTIZEN
Mã số thuế:

0315452419

Địa chỉ: I102A, Nhà A, khu Công Nghệ Phần Mềm, đường Nội Bộ, Đại học, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: I102a, Nha A, Khu Cong Nghe Phan Mem, Noi Bo Street, Dai Hoc, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN
Mã số thuế:

0315448860

Địa chỉ: 42/7 đường số 8, khu phố 3, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: 42/7, Street No 8, Quarter 3, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Sgroup
Mã số thuế:

0315413071

Địa chỉ: Số 15B đường số 9, Khu phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 15B, Street No 9, Quarter 3, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-11-2018

CÔNG TY TNHH ANH HOÀNG ANH
Mã số thuế:

0315394277

Địa chỉ: Số 205/8 Đường Linh Trung, Khu Phố 1, Phường Linh Trung , Quận Thủ Đức , TP Hồ Chí Minh
Address: No 205/8, Linh Trung Street, Quarter 1, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (Producing machines used in agriculture and forestry)

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp