Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Linh Đông- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Gia Phát
Mã số thuế:

0315721044

Địa chỉ: 16/5/7 Đường 22, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/5/7, Street 22, Quarter 7, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Seico
Mã số thuế:

0315629200

Địa chỉ: 51/25 Đường Số 22, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 51/25, Street No 22, Quarter 7, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Quang Phúc 79
Mã số thuế:

0315588064

Địa chỉ: 6/11 Đường 39, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6/11, Street 39, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Uasa
Mã số thuế:

0315544187

Địa chỉ: 1102 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1102 Pham Van Dong, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Nguồn Phước
Mã số thuế:

0315511858

Địa chỉ: 624/3BK Kha Vạn Cân, Khu phố 8, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 624/3BK Kha Van Can, Quarter 8, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Thuật Quốc Tế Bonsam
Mã số thuế:

0315489698

Địa chỉ: 526/27 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 526/27 Pham Van Dong, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đất Nền May Mắn
Mã số thuế:

0315449568

Địa chỉ: 7/6/5 Lý Tế Xuyên, Tổ 4, khu phố 4, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7/6/5 Ly Te Xuyen, Civil Group 4, Quarter 4, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-12-2018

Công Ty TNHH Chế Biến Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khoáng Sản Hoàng Thịnh
Mã số thuế:

0315443301

Địa chỉ: 27/16 Đường số 36, Khu phố 8, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27/16, Street No 36, Quarter 8, Linh Dong Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Khai thác và thu gom than bùn (Peat harvesting and collection)

Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp