Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hiệp Bình Phước- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phúc Nguyên
Mã số thuế:

0316093787

Địa chỉ: 25/63/17/7 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/63/17/7, Highway 13, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Kct Việt Nam
Mã số thuế:

0316069978

Địa chỉ: 60/15/16A Đường số 2, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 60/15/16a, Street No 2, Quarter 6, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm - Dv Bắc Trung Nam
Mã số thuế:

0316084817

Địa chỉ: Số 387 Quốc Lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 387, Highway 13, Quarter 5, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Retail of small automobiles (automobiles with 12 or less seats) )

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty Cổ Phần Grand Famous
Mã số thuế:

0316085514

Địa chỉ: Số 1, Đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street 5, Khu Nha O Van Phuc 1, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hq
Mã số thuế:

0316083404

Địa chỉ: 29/4 Đường số 15, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/4, Street No 15, Quarter 3, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu T.t Xanh
Mã số thuế:

0316079214

Địa chỉ: 12/7/4 Đường Số 8, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12/7/4, Street No 8, Quarter 4, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Adt
Mã số thuế:

0316076220

Địa chỉ: Số 1 Đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street 5, Khu Nha O Van Phuc 1, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-12-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại Bac
Mã số thuế:

0316075587

Địa chỉ: Số 1 Đường số 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 1, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Thông Tin Kỹ Thuật Wheat Cloud
Mã số thuế:

0316075185

Địa chỉ: Số 1 Đường số 5, khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 5, Khu Nha O Van Phuc 1, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Anh Nhật
Mã số thuế:

0316064539

Địa chỉ: 647/18/4 Quốc Lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 647/18/4, Highway 13, Quarter 3, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Sài Gòn Gold Star
Mã số thuế:

0316055573

Địa chỉ: 17/1 Đường 11, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/1, Street 11, Quarter 3, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019