Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Heaven Tree Vietnam

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Số 1 Đường số 5, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 5, Khu Nha O Van Phuc 1, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Mã số thuế 0316110802
Tên v.tắt/giao dịch Heaven Tree Vietnam Co., Ltd
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Kim Wanjin

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Bamboo Technology Asia
Địa chỉ: A04.19, Tháp OT1, Toà Nhà Saigon Royal, Số 35, Đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A04.19, Thap Ot1, Saigon Royal Building, No 35, Ben Van Don Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0316193936

Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020