Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hiệp Bình Chánh- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lộc Phát Production
Mã số thuế:

0315741890

Địa chỉ: 15/2 Đường 37, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/2, Street 37, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty Cổ Phần Mua Bán Nợ Và Khai Thác Tài Sản Trường Thịnh
Mã số thuế:

0315740946

Địa chỉ: 70/1B đường số 8, Khu phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70/1B, Street No 8, Quarter 2, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Jamazinglashes
Mã số thuế:

0315730088

Địa chỉ: 27 Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27, Hiep Binh Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Hy
Mã số thuế:

0315722619

Địa chỉ: Số 2/16 Quốc lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2/16, Highway 13, Quarter 3, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu
Mã số thuế:

0315721767

Địa chỉ: 33/1 đường 19, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33/1, Street 19, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Saigon Moves
Mã số thuế:

0315696327

Địa chỉ: 165/1 Quốc Lộ 13, Khu Phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 165/1, Highway 13, Quarter 1, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Globe Land
Mã số thuế:

0315686738

Địa chỉ: 72/53/22/26 Đường Số 4, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72/53/22/26, Street No 4, Quarter 6, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguồn Lực Pbis
Mã số thuế:

0315683102

Địa chỉ: 42/3 Đường số 2, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42/3, Street No 2, Quarter 3, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp