Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Chiểu- Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Cơ Điện Môi Trường Xanh
Mã số thuế:

0316194545

Địa chỉ: Số 185/37 Đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 185/37, Ngo Chi Quoc Street, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Vina Nhật Sơn
Mã số thuế:

0316189471

Địa chỉ: 185/19C/19 Đường Ngô Chí Quốc, KP2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185/19 C/19, Ngo Chi Quoc Street, KP2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Korman Việt Nam
Mã số thuế:

0316176507

Địa chỉ: 98H, 98K Lê Thị Hoa, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98H, 98K Le Thi Hoa, Quarter 3, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Tm - Dv Xây Dựng Gia Huy
Mã số thuế:

0316177966

Địa chỉ: 185/63/52/3 Ngô Chí Quốc, KP. 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185/63/52/3 Ngo Chi Quoc, KP. 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phúc Gia Thịnh
Mã số thuế:

0316179988

Địa chỉ: 108 Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 108, Binh Chieu Street, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Vận Tải Phú Khánh
Mã số thuế:

0316176779

Địa chỉ: 22/3/18/17 Đường Bình Chiểu, Tổ 2, Khu phố 3, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22/3/18/17, Binh Chieu Street, Civil Group 2, Quarter 3, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế - Thi Công Tbhome
Mã số thuế:

0316170008

Địa chỉ: Số 8, Đường 1B, Khu Phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8, 1B Street, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Băng Tải Hai Tấn
Mã số thuế:

0316153394

Địa chỉ: 18/10C, Đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/10C, Ngo Chi Quoc Street, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vân Quang
Mã số thuế:

0316147175

Địa chỉ: 185/15G Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185/15G Ngo Chi Quoc, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hai Tấn
Mã số thuế:

0316153404

Địa chỉ: Số 18/10C, Đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18/10C, Ngo Chi Quoc Street, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dịch Vụ Bảo Vệ Việt Nhật
Mã số thuế:

0316150026

Địa chỉ: 114/42/9/37 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114/42/9/37 Ngo Chi Quoc, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-02-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Nam Thịnh Phát
Mã số thuế:

0316140476

Địa chỉ: 941/4/2 Tỉnh Lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 941/4/2, Tinh Lo 43, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trân Anh
Mã số thuế:

0316138269

Địa chỉ: 129/11A1 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129/11a1 Ngo Chi Quoc, Quarter 2, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Statikos
Mã số thuế:

0316135652

Địa chỉ: 1056/2/4 Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1056/2/4, Tinh Lo 43, Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp