Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Đặng Cường

Ngày thành lập: 19-07-2018

Địa chỉ: 54 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 54 Thanh Cong, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Mã số thuế 0315174881
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Đặng Cường
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đặng Văn Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Nhựa Đặng Cường

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

CÔNG TY TNHH THANH PHONG TÂY NINH
Địa chỉ: số 9 đường 30 Tháng 4, Phường 3 , Thành phố Tây Ninh , Tây Ninh
Address: No 9, 30 Thang 4 Street, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province
Mã số thuế:

3901276295

Tây Ninh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH KREATORS
Địa chỉ: thửa 726, tờ bản đồ 28, khu phố Tân Bình, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua 726, To Ban Do 28, Tan Binh Quarter, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702736156

Bình Dương

Ngày thành lập: 10/01/2019