Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thành- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Linki Việt Nam
Mã số thuế:

0315508566

Địa chỉ: 48B Nguyễn Xuân Khoát , Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 48B Nguyen Xuan Khoat, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Đầu Tư Bất Động Sản Trường Phát Land
Mã số thuế:

0315504385

Địa chỉ: 49 Cộng Hòa 3, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49 Cong Hoa 3, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

CÔNG TY TNHH SPA & MASSAGE LOTUS ZEN SPA
Mã số thuế:

0315469733

Địa chỉ: 226-228 Độc Lập, Phường Tân Thành , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 226-228 Doc Lap, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH HIỂN
Mã số thuế:

0315444344

Địa chỉ: 160/33 Vườn Lài, Phường Tân Thành , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 160/33 Vuon Lai, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH SPIMACHI SOLUTION
Mã số thuế:

0315370075

Địa chỉ: 19/18 Chu Văn An, Phường Tân Thành , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 19/18 Chu Van An, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp