Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Sơn Nhì- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Misa Net
Mã số thuế:

0316114130

Địa chỉ: 40 - 42 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 40 - 42 Nguyen Cuu Dam, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Ginny
Mã số thuế:

0316116258

Địa chỉ: 108 Dân Tộc, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 108 Dan Toc, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng S+ Design Studio
Mã số thuế:

0316103001

Địa chỉ: 5/44 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5/44 Nguyen Cuu Dam, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phòng Cháy Toàn Cầu
Mã số thuế:

0316101420

Địa chỉ: 5/9 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5/9 Nguyen Cuu Dam, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Tino Men
Mã số thuế:

0316088755

Địa chỉ: 73A Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 73a Tan Ky Tan Quy, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty Cổ Phần Nf Group
Mã số thuế:

0316071303

Địa chỉ: 33/21 Diệp Minh Châu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33/21 Diep Minh Chau, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp