Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SẠCH CÔNG NGHỆ CAO ECOBOT

Ngày thành lập: 14/08/2018

Địa chỉ: Số 4 Đỗ Công Tường, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4 Do Cong Tuong, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Mã số thuế 0315223151
Tên v.tắt/giao dịch ECOBOT HIGH-TECH CLEAN AGRICULTURE COMPANY LIMITED
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lê Cao Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Sạch Công Nghệ Cao Ecobot

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính