Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quảng Cáo Shinad

Ngày thành lập: 08-10-2019

Địa chỉ: 53 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 53 Tan Quy, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): In ấn (Printing)

Mã số thuế 0315947919
Tên v.tắt/giao dịch Shinad Advertising Trading Investment Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Hoàng Thái Sơn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Quảng Cáo Shinad

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính