Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thăng Long
Mã số thuế:

0315844399

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 5 Nguyen Suy, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Wowkits
Mã số thuế:

0315821497

Địa chỉ: 17/37/4 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/37/4 Go Dau, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Htc- Computer
Mã số thuế:

0315727159

Địa chỉ: 176 Nguyễn Súy, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 176 Nguyen Suy, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-06-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì Minh Phát
Mã số thuế:

0315695316

Địa chỉ: 18/12 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/12 Do Doc Long, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty Cổ Phần Martland
Mã số thuế:

0315674274

Địa chỉ: 74 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 74 Go Dau, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Karaoke H2
Mã số thuế:

0315620663

Địa chỉ: 52D Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52D Tan Quy, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp