Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Quý- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì Minh Phát
Mã số thuế:

0315695316

Địa chỉ: 18/12 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/12 Do Doc Long, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty Cổ Phần Martland
Mã số thuế:

0315674274

Địa chỉ: 74 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 74 Go Dau, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Karaoke H2
Mã số thuế:

0315620663

Địa chỉ: 52D Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52D Tan Quy, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ 58
Mã số thuế:

0315512026

Địa chỉ: 16 Dương Thiệu Tước, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16 Duong Thieu Tuoc, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN - XÂY DỰNG THÀNH CÔNG GROUP
Mã số thuế:

0315484516

Địa chỉ: 85 Gò Dầu, Phường Tân Quý , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 85 Go Dau, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ VĂN TÁM
Mã số thuế:

0315488969

Địa chỉ: Số 440/15 Đường Bình Long, Phường Tân Quý , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: No 440/15, Binh Long Street, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp