Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Sơn Kỳ- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại-dịch Vụ- Kỹ Thuật Môi Trường Sài Gòn
Mã số thuế:

0315003741

Địa chỉ: 63/8 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63/8 Do Nhuan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-04-2018

Công Ty TNHH Máy Móc An Đức
Mã số thuế:

0315003501

Địa chỉ: 30/45 Đỗ Thuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30/45 Do Thuan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-04-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hà Linh
Mã số thuế:

0314992852

Địa chỉ: 295 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 295, Le Trong Tan Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2018

Công Ty TNHH Bình An Vinh
Mã số thuế:

0314978583

Địa chỉ: 79/26/2 Bờ Bao Tân Thắng , Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79/26/2 Bo Bao Tan Thang, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ Minh Anh
Mã số thuế:

0314975984

Địa chỉ: 188/29//1B Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 188/29//1b Tan Ky Tan Quy, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2018

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Rim
Mã số thuế:

0314965182

Địa chỉ: 387 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 387 Le Trong Tan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Tam Bảo
Mã số thuế:

0314960716

Địa chỉ: 77/33 Đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77/33, Bo Bao Tan Thang Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Công Ty TNHH Melissa
Mã số thuế:

0314960603

Địa chỉ: 48 Đường DC8, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 48, Dc8 Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đông Thịnh Phát
Mã số thuế:

0314958185

Địa chỉ: 304/12/13 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 304/12/13 Tan Ky Tan Quy, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of carpets, bed mattresses, blankets, mosquito nets, curtains, walls and floor covering materials in specialized stores )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-03-2018

Công Ty TNHH Phụ Kiện Nhôm Kính Thiên Phúc
Mã số thuế:

0314954906

Địa chỉ: 376 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 376 Tan Ky Tan Quy, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-03-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Song Lợi
Mã số thuế:

0314942724

Địa chỉ: 43/16/3 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43/16/3 Doan Gioi, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-03-2018