Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tín Hải

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: 193/20 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 193/20 Le Trong Tan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Mã số thuế 0314959527
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tín Hải
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Tín Hải

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính