Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tadicon

Ngày thành lập: 23-04-2018

Địa chỉ: 30 Đường DC 5, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30, Dc 5 Street, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Cổng thông tin (Information portals)

Mã số thuế 0314996977
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tadicon
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Tạ Hà Linh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tadicon

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính