Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Trung- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Heiwa
Mã số thuế:

0316107581

Địa chỉ: 415/7 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 415/7 Au Co, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Duy Đức Moc
Mã số thuế:

0316106901

Địa chỉ: Số 57 Lê Ngã, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 57 Le Nga, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín Đạt Express
Mã số thuế:

0316096629

Địa chỉ: 80/1/17/1 Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80/1/17/1 Hoang Xuan Nhi, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty Cổ Phần Kiểm Định An Toàn Chất Lượng
Mã số thuế:

0316092462

Địa chỉ: 173/23/38 Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 173/23/38, Khuong Viet Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Golden Phonix Beauty Spa
Mã số thuế:

0316081679

Địa chỉ: Số 4 Lê Ngã, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4 Le Nga, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Sức Khỏe An Kha
Mã số thuế:

0316073131

Địa chỉ: 236/18 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 236/18 Trinh Dinh Trong, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Dvbinvestments
Mã số thuế:

0316044684

Địa chỉ: 341/23A, Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 341/23a, Khuong Viet Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đa Phương Thức Khánh Ngân
Mã số thuế:

0316048248

Địa chỉ: 93 Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 93 Hoang Xuan Nhi, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Ap
Mã số thuế:

0316003215

Địa chỉ: 104/23 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104/23 Trinh Dinh Trong, Phu Trung Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp