Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thọ Hòa- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Trung Phát
Mã số thuế:

0315659558

Địa chỉ: 274/20 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 274/20 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nkv
Mã số thuế:

0315623791

Địa chỉ: 114/7/9 Đường Phú Thọ Hòa , Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114/7/9, Phu Tho Hoa Street, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Và Phát Triển Bắc Nam Land
Mã số thuế:

0315539123

Địa chỉ: 70 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 70 Van Cao, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Truyền Thông Peace
Mã số thuế:

0315537581

Địa chỉ: 195/12 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 195/12 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Phát Lộc
Mã số thuế:

0315502130

Địa chỉ: 114/106/8/2 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114/106/8/2 Phu Tho Hoa, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRI THỨC VIỆT
Mã số thuế:

0315486672

Địa chỉ: 249/44/4/16 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 249/44/4/16 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN WINHOUSE
Mã số thuế:

0315480550

Địa chỉ: 346 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 346 Vuon Lai, Phu Tho Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp