Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Deveco

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: 84 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84 Quach Dinh Bao, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315940134
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Yến Nhi

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Deveco

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính