Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thạnh- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Hải Sản Ngọc Lâm
Mã số thuế:

0315957593

Địa chỉ: 192 - 194 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 192 - 194 Hien Vuong, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Deveco
Mã số thuế:

0315940134

Địa chỉ: 84 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 84 Quach Dinh Bao, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Thiên Phú Khang
Mã số thuế:

0315945541

Địa chỉ: 545 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 545 Luy Ban Bich, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Hiệp
Mã số thuế:

0315941018

Địa chỉ: 195 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 195 Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa Thịnh Duy Tâm
Mã số thuế:

0315931179

Địa chỉ: 69C Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 69C Tran Quang Co, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Việt Á
Mã số thuế:

0315931884

Địa chỉ: 205/7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 205/7a Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Autobahn Trd
Mã số thuế:

0315917738

Địa chỉ: 129 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129 Tran Thu Do, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhà Mizuki
Mã số thuế:

0315893477

Địa chỉ: Số 20 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20 Tran Thu Do, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dich Vụ Nhật Quý
Mã số thuế:

0315868463

Địa chỉ: 182/39 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 182/39 Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp