Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Thạnh- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tân Hoàng Tân
Mã số thuế:

0316292817

Địa chỉ: 73 Trần Quang Cơ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 73 Tran Quang Co, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-05-2020

Công Ty TNHH Proser Mt
Mã số thuế:

0316270891

Địa chỉ: 249 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 249 Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Gỗ Hồng Như
Mã số thuế:

0316255854

Địa chỉ: 216 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 216 Le Lam, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-05-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kinh Doanh Hưng Thuận
Mã số thuế:

0316250888

Địa chỉ: 214B Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 214B Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp