Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hiệp Tân- Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Yuexing Vn
Mã số thuế:

0315739524

Địa chỉ: 152/17/6 Lý Thánh Tông, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 152/17/6 Ly Thanh Tong, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-06-2019

Công Ty Cổ Phần Waschem
Mã số thuế:

0315729075

Địa chỉ: 57/14-16 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 57/14-16 To Hieu, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty CP Dịch Vụ Vệ Sĩ Mạng
Mã số thuế:

0315669161

Địa chỉ: 38 Hoàng Xuân Hoành, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38 Hoang Xuan Hoanh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Nguyễn Châu Tâm
Mã số thuế:

0315629190

Địa chỉ: Số 43 Trần Văn Giáp, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43 Tran Van Giap, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Gas Thịnh Phát Lpg
Mã số thuế:

0315617325

Địa chỉ: 260/2/1 Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 260/2/1 Phan Anh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Sản Xuất Bao Bì Đồng Gia Phát
Mã số thuế:

0315557637

Địa chỉ: 252/37C Phan Anh, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 252/37C Phan Anh, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Sinee Việt Nam
Mã số thuế:

0315509464

Địa chỉ: Số 3 Quách Vũ, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 3 Quach Vu, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

CÔNG TY TNHH BAO BÌ SUN WIN
Mã số thuế:

0315470023

Địa chỉ: 152/17/6 Lý Thánh Tông, Phường Hiệp Tân , Quận Tân phú , TP Hồ Chí Minh
Address: 152/17/6 Ly Thanh Tong, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp