Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Massage Linh Linh
Mã số thuế:

0316660531

Địa chỉ: 370/1 Đường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 370/1, Tan Son Nhi Street, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Devweb Global
Mã số thuế:

0316644716

Địa chỉ: Số 160 Nguyễn Cửu Đàm , Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 160 Nguyen Cuu Dam, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Xây Dựng Alicons
Mã số thuế:

0316662063

Địa chỉ: Số 115/8 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 115/8 Le Trong Tan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Tuấn Huy
Mã số thuế:

0316651791

Địa chỉ: 33/13 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33/13 Le Trong Tan, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp