Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ V&k

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: Số 63 Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 63 Thich Minh Nguyet, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315628976
Tên v.tắt/giao dịch V&k Technology Development Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trịnh Quang Hoan

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ V&k

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính