Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Taro Tech
Mã số thuế:

0315730715

Địa chỉ: 14A Đường Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14a, Song Da Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-06-2019

Công Ty TNHH Next Lab
Mã số thuế:

0315695108

Địa chỉ: 11A Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11a Tra Khuc, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Micera
Mã số thuế:

0315680623

Địa chỉ: 372 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 372 Le Van Sy, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Dp Holding
Mã số thuế:

0315675870

Địa chỉ: 43/3 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43/3 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Trương Nguyễn Llc
Mã số thuế:

0315661500

Địa chỉ: 24 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thuận Phú
Mã số thuế:

0315635010

Địa chỉ: 86 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Đạt
Mã số thuế:

0315620984

Địa chỉ: Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11a Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Un Beauty Care
Mã số thuế:

0315588868

Địa chỉ: Số 9 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Thuận Phát
Mã số thuế:

0315600233

Địa chỉ: Tầng M, Tòa Nhà Tân Phúc Tiến, 11B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: M Floor, Tan Phuc Tien Building, 11B Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Virtual C
Mã số thuế:

0315583002

Địa chỉ: 05 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 05 Ngo Thi Thu Minh, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp