Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bất Động Sản Thuận Phú
Mã số thuế:

0315635010

Địa chỉ: 86 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Hải Đạt
Mã số thuế:

0315620984

Địa chỉ: Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11a Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Un Beauty Care
Mã số thuế:

0315588868

Địa chỉ: Số 9 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hưng Thuận Phát
Mã số thuế:

0315600233

Địa chỉ: Tầng M, Tòa Nhà Tân Phúc Tiến, 11B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: M Floor, Tan Phuc Tien Building, 11B Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Virtual C
Mã số thuế:

0315583002

Địa chỉ: 05 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 05 Ngo Thi Thu Minh, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Soranik Hearing
Mã số thuế:

0315579045

Địa chỉ: BH2, Tầng Trệt Lửng, Block B, Số 5B, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: BH2, Ground Floor Lung, Block B, No 5B, Pho Quang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Địa Ốc Mnc
Mã số thuế:

0315570966

Địa chỉ: 19 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19, Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH The Green Technology
Mã số thuế:

0315570701

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa Nhà Sabay Tower, Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Sabay Tower Building, No 11a Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Investment Plus
Mã số thuế:

0315570691

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa Nhà Sabay Tower, Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Sabay Tower Building, No 11a Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH The Ocean Group
Mã số thuế:

0315570684

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà Sabay Tower, Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, Sabay Tower Building, No 11a Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Logistics Biển Xanh
Mã số thuế:

0315553110

Địa chỉ: Số 2 Hát Giang , Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2 Hat Giang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Javi Connect
Mã số thuế:

0315545913

Địa chỉ: 82 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 82 Tan Son Hoa, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Salem Solution
Mã số thuế:

0315545198

Địa chỉ: 06 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 06 Phan Dinh Giot, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp