Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nichiden Seiki Vietnam
Mã số thuế:

0316119410

Địa chỉ: Số 6 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6 Dang Van Sam, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Nam An
Mã số thuế:

0316121018

Địa chỉ: 03 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 03 Cuu Long, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Chợ Nhà Giàu
Mã số thuế:

0316118657

Địa chỉ: Lầu 6, Số 17 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 6, No 17 Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty Cổ Phần Dvn Sài Gòn
Mã số thuế:

0316109324

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Hồng Anh Japan, Số 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, Hong Anh Japan Building, No 24 Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Beyond
Mã số thuế:

0316102713

Địa chỉ: Số 11A Đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11a, Hong Ha Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2020

Công Ty TNHH Intes Việt Nam
Mã số thuế:

0316100868

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà SB, Số 140, Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 3, SB Building, No 140, Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Platinum Support
Mã số thuế:

0316099147

Địa chỉ: tầng 6, 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor, 10 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp