Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 15- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Từ Thành Tiến
Mã số thuế:

0316010438

Địa chỉ: 116/33 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116/33 Tran Thanh Tong, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Yourhouse
Mã số thuế:

0316003279

Địa chỉ: 67 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 67 Tran Thanh Tong, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Việt Long
Mã số thuế:

0315984519

Địa chỉ: 15/25 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/25, Phan Huy Ich Street, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp