Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Hùng Huy

Ngày thành lập: 19-01-2018

Địa chỉ: Số 956/10D Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 956/10d Au Co, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0314849651
Tên v.tắt/giao dịch Hung Huy Home Development And Construction Investment Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Ánh Phương Huy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Hùng Huy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Office Of Kalhan
Địa chỉ: Phòng L3-1, Tầng 3, Tòa nhà THE CEO OFFICE, số 18 Đường số 5 (Khu nhà ở Z756, Số 200 đường 3/2), Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong L3-1, 3rd Floor, The Ceo Office Building, No 18, 5 (Khu Nha O Z756 Street, No 200, Street 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0315498861

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019