Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Mkl & Đồng Sự

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: 41/8 Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41/8 Phan Van Suu, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Mã số thuế 0315730761
Tên v.tắt/giao dịch Mkl & Partners Service Consulting Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phạm Thị Thành Lê

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Dịch Vụ Mkl & Đồng Sự

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính