Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hải Hải Nam
Mã số thuế:

0315516655

Địa chỉ: 43 Nguyễn Chánh Sắt, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43 Nguyen Chanh Sat, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty Cổ Phần Ev
Mã số thuế:

0315511255

Địa chỉ: 528 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 528 Truong Chinh, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Pm
Mã số thuế:

0315507876

Địa chỉ: 20/22 Đường Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/22, Dong Xoai Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Richever
Mã số thuế:

0315477798

Địa chỉ: 17/10 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17/10 Dong Xoai, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-01-2019

Công Ty TNHH Beebay Việt Nam
Mã số thuế:

0315463837

Địa chỉ: 73/8A Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 73/8a Tan Hai, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2019

Công Ty TNHH Xnk Nguyên Gia
Mã số thuế:

0315465577

Địa chỉ: 14/13/8 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14/13/8 Than Nhan Trung, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Phát Hưng
Mã số thuế:

0315470425

Địa chỉ: 75 D Nguyễn Chính Sắt, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75 D Nguyen Chinh Sat, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp