Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Thuật Và Tư Vấn Du Học - Du Lịch Tech
Mã số thuế:

0315795254

Địa chỉ: Lầu 4 - Số 48 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 4 - So 48 Nguyen Quang Bich, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Queens Land
Mã số thuế:

0315762315

Địa chỉ: 52-54 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52-54 Than Nhan Trung, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Adept
Mã số thuế:

0315760653

Địa chỉ: Số 14/26 Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14/26 Van Chung, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Alpha Win
Mã số thuế:

0315743432

Địa chỉ: 558 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 558 Truong Chinh, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Gas Minh Đức
Mã số thuế:

0315731927

Địa chỉ: Số 2/5/10, Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2/5/10, Binh Gia Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Yumii
Mã số thuế:

0315683504

Địa chỉ: Tầng 6 số 385A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor So 385a Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp