Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Phúc An Group
Mã số thuế:

0316152168

Địa chỉ: Số 163 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 163 Hoang Hoa Tham, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-02-2020

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Song Long
Mã số thuế:

0316149694

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Nam Việt
Mã số thuế:

0316134754

Địa chỉ: 75N Mai Lão Bạng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75N Mai Lao Bang, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty TNHH Jonny Star
Mã số thuế:

0316136021

Địa chỉ: 36/21 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 36/21 Binh Gia, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phong Hiền
Mã số thuế:

0316113899

Địa chỉ: 14/13/54 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14/13/54 Than Nhan Trung, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp