Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẢI SỢI QUANG HƯNG THỊNH

Ngày thành lập: 14/06/2018

Địa chỉ: 77/40 Đường số 4 , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77/40, Street No 4, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of cloth, wool, fibre, sewing thread and other textile goods in specialized stores )

Mã số thuế 0315111070
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẢI SỢI QUANG HƯNG THỊNH
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phạm Tường Hạnh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính