Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Nano

Ngày thành lập: 19-06-2018

Địa chỉ: Số 190 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 190, Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (Treating pollution and other waste management)

Mã số thuế 0315117347
Tên v.tắt/giao dịch Nano Environment Technology Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Văn Tiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Môi Trường Nano

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Cát Bình
Địa chỉ: số 19 đường Dẫn Cầu Phú Long, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Address: No 19, Dan Cau Phu Long Street, Hoa Long Quarter, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702683257

Bình Dương

Ngày thành lập: 16-07-2018