Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Giấy 3s

Ngày thành lập: 22-06-2018

Địa chỉ: 554/21 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 554/21 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315126380
Tên v.tắt/giao dịch 3s Paper Limited Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Ngô Thị Kim Dung

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giấy 3s

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính