Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Adv
Mã số thuế:

0315734075

Địa chỉ: 91 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 91 Bau Cat 3, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Chu Lam
Mã số thuế:

0315729477

Địa chỉ: 248/23/21 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 248/23/21, Nguyen Thai Binh Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Phụ Tùng Ô Tô Quốc Huy
Mã số thuế:

0315706173

Địa chỉ: 58/85 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 58/85 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gs
Mã số thuế:

0315685935

Địa chỉ: 248/1B Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 248/1B Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Bgen
Mã số thuế:

0315678293

Địa chỉ: 419 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 419 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Nhớt Tân Minh Giang
Mã số thuế:

0315629320

Địa chỉ: Số 20, Đường Cộng Hòa , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 20, Cong Hoa Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Ywmobile Vn
Mã số thuế:

0315575611

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Pico Plaza Building, 20 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty Cổ Phần Floordi
Mã số thuế:

0315545938

Địa chỉ: 200 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 200 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Chennguyenasia
Mã số thuế:

0315511738

Địa chỉ: Số 05 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 05 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty TNHH Laka Gvc
Mã số thuế:

0315497829

Địa chỉ: 11 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11 Quach Van Tuan, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Sin Land
Mã số thuế:

0315496624

Địa chỉ: 46 đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46, C18 Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp