Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KD HEALTHCARE
Mã số thuế:

0315453317

Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1 , Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh
Address: 316 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Phúc Tâm
Mã số thuế:

0315418915

Địa chỉ: 307/24 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 307/24 Nguyen Van Troi, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-12-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ARIS
Mã số thuế:

0315364579

Địa chỉ: 307/24 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1 , Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh
Address: 307/24 Nguyen Van Troi, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp