Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ndn Global
Mã số thuế:

0315903164

Địa chỉ: 22 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22 Quach Van Tuan, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Ttb
Mã số thuế:

0315898725

Địa chỉ: Số 13 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 13 Truong Hoang Thanh, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần Lead Capital
Mã số thuế:

0315902097

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CT Office Building, 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, CT Office Building Building, 56 Yen The, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Cushy Garden
Mã số thuế:

0315899895

Địa chỉ: 281/62 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 281/62 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần Yolostem
Mã số thuế:

0315900974

Địa chỉ: 24 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24 Le Trung Nghia, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần God’s Gasoil
Mã số thuế:

0315900558

Địa chỉ: 7A Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7a Nguyen Van Mai, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Mấm Béo
Mã số thuế:

0315901230

Địa chỉ: Phòng A3.05 Khu cao ốc Văn phòng và Căn hộ chung cư số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong A3.05 Khu Cao Oc Van Phong Va Can Ho Chung Cu So 5B, Pho Quang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Candle World
Mã số thuế:

0315897915

Địa chỉ: Số 343/13 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 343/13 Nguyen Trong Tuyen, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Wi Decor
Mã số thuế:

0315896781

Địa chỉ: 384/8 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 384/8 Pham Van Bach, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu & Thương Mại Ecolife
Mã số thuế:

0315896622

Địa chỉ: 161 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 161 Nguyen Sy Sach, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Việt Gold
Mã số thuế:

0315894784

Địa chỉ: 63 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 Tran Van Danh, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp