Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sx - Tm - Dv Ndk Food Noni9988
Mã số thuế:

0315696623

Địa chỉ: 42A Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42a Nguyen Trong Loi, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dược Phẩm - Mỹ Phẩm Quốc Tế Vison
Mã số thuế:

0315674186

Địa chỉ: 465 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 465 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Next Lab
Mã số thuế:

0315695108

Địa chỉ: 11A Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11a Tra Khuc, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Quản Lý Hệ Thống Cung Ứng United-prosper
Mã số thuế:

0315686569

Địa chỉ: 415/23 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 415/23 Truong Chinh, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Nhật Cường Real
Mã số thuế:

0315689584

Địa chỉ: 1036/344/759 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1036/344/759 Cach Mang Thang 8, Ward 5, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gs
Mã số thuế:

0315685935

Địa chỉ: 248/1B Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 248/1B Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Micera
Mã số thuế:

0315680623

Địa chỉ: 372 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 372 Le Van Sy, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Bgen
Mã số thuế:

0315678293

Địa chỉ: 419 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 419 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Yumii
Mã số thuế:

0315683504

Địa chỉ: Tầng 6 số 385A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor So 385a Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp