Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Hậu Cần Emp
Mã số thuế:

0316197063

Địa chỉ: 373 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 373 Nguyen Trong Tuyen, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Khang
Mã số thuế:

0316192851

Địa chỉ: 15/18 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/18 Nguyen Phuc Chu, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Khang Thịnh
Mã số thuế:

0316194231

Địa chỉ: 18 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Nhà Tôi Online
Mã số thuế:

0316186872

Địa chỉ: 03 Đường C3, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 03, C3 Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp