Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kettle Sourcing
Mã số thuế:

0315801331

Địa chỉ: 02 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phụ Tùng Ô Tô Phạm Vũ
Mã số thuế:

0315799636

Địa chỉ: 27/38 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27/38 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Và Dịch Vụ Nam Phát
Mã số thuế:

0315798061

Địa chỉ: 294 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 294 Pham Van Bach, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Zuhee
Mã số thuế:

0315800190

Địa chỉ: 53/19 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 53/19 Nguyen Hong Dao, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp