Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Gew Việt Nam
Mã số thuế:

0316126418

Địa chỉ: Căn A8-03 Block A, Khu Cao ốc Văn Phòng Toà nhà Sky Centre, 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can A8-03 Block A, Khu Cao Oc Van Phong, Sky Centre Building, 5B Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Easydew Việt Nam
Mã số thuế:

0316124428

Địa chỉ: Số 141 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 141 Thanh My, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Liên Hợp Scm (việt Nam)
Mã số thuế:

0316123294

Địa chỉ: Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, No 88, Bau Cat 3 Street, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Yuenan Legal
Mã số thuế:

0316118664

Địa chỉ: A3.12 Block A, Sky Center, số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A3.12 Block A, Sky Center, No 5B, Pho Quang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Epod
Mã số thuế:

0316126023

Địa chỉ: 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/33 Au Co, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Kỳ Tuyết
Mã số thuế:

0316126136

Địa chỉ: Số 14 Đường Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14, Sam Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Nichiden Seiki Vietnam
Mã số thuế:

0316119410

Địa chỉ: Số 6 Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6 Dang Van Sam, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp