Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dũng Lê
Mã số thuế:

0316560720

Địa chỉ: 260/36 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 260/36 Nguyen Thai Binh, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MALTA
Mã số thuế:

0316558577

Địa chỉ: 39 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39 Hoang Hoa Tham, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/10/2020

Công Ty Cổ Phần Mgp
Mã số thuế:

0316563672

Địa chỉ: 288 Phạm Văn Hai, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 288 Pham Van Hai, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-10-2020

Công Ty TNHH H's Food
Mã số thuế:

0316564563

Địa chỉ: Số 06 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 06 Thanh My, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-10-2020

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Trung Nam Hiếu
Mã số thuế:

0316562118

Địa chỉ: 337-339 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 337-339 Pham Van Bach, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2020

Công Ty TNHH Victoria Academy
Mã số thuế:

0316563111

Địa chỉ: Tòa Nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn , Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Vietjet Plaza Building, 60a Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp