Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tân Bình- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sợi Chỉ Vàng
Mã số thuế:

0316017948

Địa chỉ: 19 Mai Lão Bạng, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Mai Lao Bang, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2019

Công Ty TNHH Nguyễn Phi Phi Anh
Mã số thuế:

0316005815

Địa chỉ: 9B đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9B, Giai Phong Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Cà Phê Beanhop
Mã số thuế:

0316006992

Địa chỉ: Số nhà 25/20 đường Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 25/20, Tai Thiet Street, Ward 11, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Insurbiztech
Mã số thuế:

0316016366

Địa chỉ: Số 65/3 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 65/3, Giai Phong Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Mua Bán Và Cho Thuê Thiết Bị Kdg
Mã số thuế:

0316014143

Địa chỉ: 104 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104 Yen The, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Từ Thành Tiến
Mã số thuế:

0316010438

Địa chỉ: 116/33 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116/33 Tran Thanh Tong, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp