Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Wee Company

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: số 17A, đường số 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17a, Street No 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Mã số thuế 0316107119
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Phạm Diệu Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Wee Company

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính