Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú B- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH German Technik
Mã số thuế:

0315842909

Địa chỉ: Số 24 Đường Số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 24, Street No 5, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2019

Công Ty Cổ Phần Pismart
Mã số thuế:

0315808418

Địa chỉ: Số 4 Đường số 2 , Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4, Street No 2, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Sasaqa
Mã số thuế:

0315795631

Địa chỉ: 175/29 Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 175/29, Street No 2, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại 11 Squares
Mã số thuế:

0315786154

Địa chỉ: Số 47/7e đường Trương Văn Hải , Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 47/7e, Truong Van Hai Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Bđs Hoài Anh
Mã số thuế:

0315748624

Địa chỉ: 236/13 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 236/13 Duong Dinh Hoi, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Nội Thất Thành Công
Mã số thuế:

0315745366

Địa chỉ: 175 Đường số 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 175, Street No 2, Quarter 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất May Mặc Trâm Anh 2
Mã số thuế:

0315677081

Địa chỉ: 200/11B Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 200/11B Duong Dinh Hoi, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Trần Long
Mã số thuế:

0315674771

Địa chỉ: 103 Đuờng số 11, KP5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 103 Duong So 11, KP5, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Dầu Nhớt Và Phụ Tùng Đăng Khoa
Mã số thuế:

0315648690

Địa chỉ: 175/111/8A Đường 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 175/111/8a, Street 2, Quarter 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lê Quang
Mã số thuế:

0315633239

Địa chỉ: 25/14 Đường số 6, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/14, Street No 6, Quarter 3, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tiến Thanh
Mã số thuế:

0315563528

Địa chỉ: 109/6 Đường Trương Văn Hải, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109/6, Truong Van Hai Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Hải Long
Mã số thuế:

0315557651

Địa chỉ: 116 Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116, Dinh Phong Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp