Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú B- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tiến Thanh
Mã số thuế:

0315563528

Địa chỉ: 109/6 Đường Trương Văn Hải, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109/6, Truong Van Hai Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Hải Long
Mã số thuế:

0315557651

Địa chỉ: 116 Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116, Dinh Phong Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2019

Công Ty Cổ Phần Mega Techs
Mã số thuế:

0315420784

Địa chỉ: Số 8 Đường số 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street No 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-12-2018

Công Ty TNHH Thiết Bị Năng Lượng Việt Nam
Mã số thuế:

0315417767

Địa chỉ: Số 175/87/10A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 175/87/10a, Street No 2, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-12-2018

CÔNG TY TNHH GH BIO
Mã số thuế:

0315401118

Địa chỉ: 175/26 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 175/26 Dinh Phong Phu, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC HIỆP
Mã số thuế:

0315376447

Địa chỉ: 51/1A đường 11, khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 51/1a, Street 11, Quarter 2, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH BERKSHIRE
Mã số thuế:

0315377458

Địa chỉ: 15/6 Đường 8, Khu Phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 15/6, Street 8, Quarter 5, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN MINH ĐẠT
Mã số thuế:

0315376976

Địa chỉ: 175/87/28/4 Đường số 2, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 175/87/28/4, Street No 2, Quarter 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp