Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú B- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Minh Tý I
Mã số thuế:

0316124788

Địa chỉ: 26 Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26, Street No 5, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Viettom
Mã số thuế:

0316123897

Địa chỉ: 135A Đường số 2, Tổ 9, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 135a, Street No 2, Civil Group 9, Quarter 1, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Nông Nghiệp Việt Đức
Mã số thuế:

0316112743

Địa chỉ: 12/9 Đường 9, Tổ 3A, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12/9, Street 9, 3a Civil Group, Quarter 3, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phúc Khánh
Mã số thuế:

0316109853

Địa chỉ: 22/6 Đường 8, Khu Phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22/6, Street 8, Quarter 4, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Mekong Pride Group
Mã số thuế:

0316104340

Địa chỉ: 105 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105 Dinh Phong Phu, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-01-2020

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dktech
Mã số thuế:

0316092744

Địa chỉ: 261/15/80/23 Khu phố 3 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 261/15/80/23, 3 Dinh Phong Phu Quarter, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Châu Yến Ngọc
Mã số thuế:

0316083235

Địa chỉ: 227/8 Đình Phong Phú, Khu Phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 227/8 Dinh Phong Phu, Quarter 3, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Techtronic Tools (việt Nam)
Mã số thuế:

0316071695

Địa chỉ: Lô I-14.5, Đường D14A, Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lot I-14.5, D14a Street, Khu Cong Nghe Cao Sai Gon, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén (Producing hand-held tools run by motor or compressed air)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-12-2019

Công Ty TNHH Smooth Care Shipping
Mã số thuế:

0316068533

Địa chỉ: 264/10 Bưng Ông Thoàn , Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 264/10 Bung Ong Thoan, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty TNHH Sg Trading
Mã số thuế:

0316061778

Địa chỉ: 34/9 Đường số 6, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 34/9, Street No 6, Quarter 2, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Knastec
Mã số thuế:

0316054026

Địa chỉ: 119A Trương Văn Hải, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 119a Truong Van Hai, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ điện dân dụng (Producing civil electrical goods)

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp