Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV FRILY
Mã số thuế:

0316432895

Địa chỉ: 12/119 Liên Khu 2 - 5, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 12/119 Lien Khu 2 - 5, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ASL
Mã số thuế:

0316419502

Địa chỉ: Số 447 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 447, Le Van Viet Street, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2020

CÔNG TY TNHH TRÀ MY ORGANIC
Mã số thuế:

0316414367

Địa chỉ: Số 447 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 447, Le Van Viet Street, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2020

Công Ty TNHH Dinh Dragon
Mã số thuế:

0316409575

Địa chỉ: 203/9 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 203/9 La Xuan Oai, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-07-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phố Hội
Mã số thuế:

0316399937

Địa chỉ: C15/2B Lê Văn Việt, Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C15/2B Le Van Viet, Quarter 2, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp