Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Tuấn Thành Phát
Mã số thuế:

0316140941

Địa chỉ: 120/1C Lã Xuân Oai, Khu Phố 7, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 120/1C La Xuan Oai, Quarter 7, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty Cổ Phần Lốp Triangle Việt Nam
Mã số thuế:

0316137240

Địa chỉ: A12/2A Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A12/2a Le Van Viet, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Oplympus
Mã số thuế:

0316138396

Địa chỉ: 2/5 Bis, Đường 106 , Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/5 Bis, Street 106, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Gia Tĩnh
Mã số thuế:

0316128983

Địa chỉ: 20/13/01 Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/13/01, Street 160, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty Cổ Phần Nhà Ở Đẹp
Mã số thuế:

0316119322

Địa chỉ: 20/13/17B, Đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20/13/17B, Street 160, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hitech Vina
Mã số thuế:

0316103805

Địa chỉ: 23/20 Đường Làng Tăng Phú, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23/20 Duong, Tang Phu Village, Quarter 4, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Trần Nguyễn
Mã số thuế:

0316105457

Địa chỉ: 39/10/10B Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39/10/10B, Street 102, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-01-2020

Công Ty Cổ Phần Than Khoáng Sản Phương Nam
Mã số thuế:

0316099348

Địa chỉ: 339 Đường Man Thiện, Khu Phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 339, Man Thien Street, Quarter 5, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp