Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Pitec Sài Gòn
Mã số thuế:

0315495155

Địa chỉ: 85 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 85 La Xuan Oai, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH HUMMINGBIRD VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315487147

Địa chỉ: Số 10 Đường 102, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 10, Street 102, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KHÓA VẠN PHÁT
Mã số thuế:

0315482318

Địa chỉ: 72/6 Đường Làng Tăng Phú, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 72/6 Duong, Tang Phu Village, Quarter 4, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thuế Và Kế Toán Số
Mã số thuế:

0315482011

Địa chỉ: 39/48/5/15, Đường 102, KP7, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39/48/5/15, Street 102, KP7, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Hòa Phát
Mã số thuế:

0315461893

Địa chỉ: 43/7 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43/7, Street 385, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG PHƯỚC LỘC 79
Mã số thuế:

0315451944

Địa chỉ: C17/1B Đường 455 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: C17/1B, 455 Le Van Viet Street, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Lâm Hà Trúc
Mã số thuế:

0315446937

Địa chỉ: 25 Đường D2, Khu phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25, D2 Street, Quarter 5, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-12-2018

Công Ty TNHH Hwasung Kv Vina
Mã số thuế:

0315405017

Địa chỉ: Số 8 đường 442, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street 442, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp