Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Nhật Phát Tokyo

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: Số 208/18/35, Đường 138, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 208/18/35, Street 138, Tan Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Mã số thuế 0315675944
Tên v.tắt/giao dịch Nhat Phat Tokyo International Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đặng Xuân Dũng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Quốc Tế Nhật Phát Tokyo

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Wei Dian
Địa chỉ: ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nha Mat Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Mã số thuế:

2100649112

Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-08-2019