Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Kk Plus

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Số 16, Đường D12, Khu dân cư Hưng Phú, Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 16, D12 Street, Hung Phu Residential Area, Lien Phuong Street, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Mã số thuế 0314892015
Tên v.tắt/giao dịch Kk Plus Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thanh Lam

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Kk Plus

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính