Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phước Long A- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Osea
Mã số thuế:

0316015940

Địa chỉ: 2/24 Thủy Lợi, Tổ 7, Khu Phố 3, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/24 Thuy Loi, Civil Group 7, Quarter 3, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Viễn Thông An Phú
Mã số thuế:

0316011657

Địa chỉ: 24/6 đường 168, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24/6, Street 168, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Bnq Việt Nam
Mã số thuế:

0316012724

Địa chỉ: 1/8 Đường số 26, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1/8, Street No 26, Quarter 4, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sông Vàng
Mã số thuế:

0316009859

Địa chỉ: 6 Đường 135F, Khu Dân Cư Bắc Rạch Chiếc, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6, 135F Street, Bac Rach Chiec Residential Area, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Dyfenco Viet Nam
Mã số thuế:

0315993672

Địa chỉ: 01 Đường 410C, Khu Dân Cư Bắc Rạch Chiếc, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 01, 410C Street, Bac Rach Chiec Residential Area, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Địa Ốc Rubik Homes
Mã số thuế:

0315982261

Địa chỉ: 62A Nam Hòa, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 62a Nam Hoa, Quarter 4, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Pan Pacific Việt
Mã số thuế:

0315967672

Địa chỉ: 2/44 Đường Thủy Lợi, Khu phố 3, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/44, Thuy Loi Street, Quarter 3, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty Cổ Phần Centerhome
Mã số thuế:

0315967898

Địa chỉ: Số 232 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 232 Do Xuan Hop, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Bất Động Sản Việt Chí
Mã số thuế:

0315954835

Địa chỉ: 179 Nam Hoà, khu phố 1, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 179 Nam Hoa, Quarter 1, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Xenotech
Mã số thuế:

0315951168

Địa chỉ: Số 36 Đường 26, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 36, Street 26, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Ocean Submarine Logistics
Mã số thuế:

0315939072

Địa chỉ: 12/1 Đường 58, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12/1, Street 58, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp