Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Bảo Tín Group

Ngày thành lập: 07-08-2019

Địa chỉ: Số 79, Đường số 2, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 79, Street No 2, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Mã số thuế 0315827428
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Trung Hiền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Bảo Tín Group

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Chung Dũng Cao Bằng
Địa chỉ: Số 69, Tổ 03, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Address: No 69, Civil Group 03, Song Bang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Mã số thuế:

4800914715

Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-09-2019