Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Cơ Điện Phú Gia

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: 967D Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 967D Nguyen Xien, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Mã số thuế 0316194457
Tên v.tắt/giao dịch Phu Gia Electric Mechanical Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Huỳnh Ngọc Quyền

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Điện Phú Gia

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính