Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Long Bình- Quận 9- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Falux
Mã số thuế:

0316188100

Địa chỉ: 248 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 248 La Xuan Oai, Tang Nhon Phu A, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cảnh Quan B-alc
Mã số thuế:

0316184018

Địa chỉ: 88/7/22A Đường 16, Tổ 8, Khu phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88/7/22a, Street 16, Civil Group 8, Vinh Thuan Quarter, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại K.p.a
Mã số thuế:

0316172848

Địa chỉ: 88/5/15A Đường 16, Khu Phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88/5/15a, Street 16, Vinh Thuan Quarter, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Next Home Việt Nam
Mã số thuế:

0316146277

Địa chỉ: 148 , Đường N12 , Khu Tái định cư Long Sơn , Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 148, N12 Street, Khu Tai Dinh Cu Long Son, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Hapu Việt Nam
Mã số thuế:

0316139495

Địa chỉ: 120 Đường 15, Khu Phố Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 120, Street 15, Vinh Thuan Quarter, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2020

Công Ty TNHH Mck Decor
Mã số thuế:

0316121152

Địa chỉ: 125/8 đường số 6, Kp Long Bửu, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 125/8, Street No 6, KP Long Buu, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Deltat
Mã số thuế:

0316120208

Địa chỉ: 80 Đường N7 Tái Định Cư Long Sơn, Khu Phố Thái Bình 2, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80, N7 Tai Dinh Cu Long Son Street, Thai Binh 2 Quarter, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy chuyên dụng khác (Producing other specialized machines)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Lục Sinh Hóa
Mã số thuế:

0316065236

Địa chỉ: 541 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 541 Nguyen Xien, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Truyền Thông Jack & Chaz
Mã số thuế:

0316057404

Địa chỉ: 223/5, Đường 11, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 223/5, Street 11, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Ngọc Thiện
Mã số thuế:

0316035792

Địa chỉ: Số 7 Đường 9A, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, 9a Street, Long Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp