Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Phi Long

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: 95G Đường Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 95G, Quang Trung Street, Hiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 0316108419
Tên v.tắt/giao dịch Phi Long Production Trading And Services Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Cáp Xuân Hiệp

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Protein Kitchen
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng lửng, Số 10 đường nội khu Hưng Gia II (R23), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor Va Tang Lung, No 10, Noi Khu Hung Gia Ii Street (R23), Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0316121025

Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020