Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 9- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TÂM AN HOME
Mã số thuế:

0316422671

Địa chỉ: 38 Tự Do, Phường Hiệp Phú , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 38 Tu Do, Hiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/08/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC SULECO
Mã số thuế:

0316429557

Địa chỉ: 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 165 Dai Lo 3, Phuoc Binh Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/08/2020

Công Ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Trần Gia
Mã số thuế:

0316429042

Địa chỉ: 111C Đường số 22, khu phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 111C, Street No 22, Quarter 4, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A.G.E
Mã số thuế:

0316427574

Địa chỉ: C61 Đường An Bình, Khu dân cư RioVista, Tổ 1, Khu phố 6, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C61, An Binh Street, Riovista Residential Area, Civil Group 1, Quarter 6, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/08/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Minh Dương
Mã số thuế:

0316424703

Địa chỉ: 261/15/80/20, đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 261/15/80/20, Dinh Phong Phu Street, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-08-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC SEALINK
Mã số thuế:

0316422128

Địa chỉ: 21 Đường 12, KDC Tăng Phú House, Phường Phước Long B , Quận 9 , TP Hồ Chí Minh
Address: 21, Street 12, KDC Tang Phu House, Phuoc Long B Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/08/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINY TRAN
Mã số thuế:

0316413719

Địa chỉ: 46D đường 21, tổ 5, Khu Phố 5, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 46D, Street 21, Civil Group 5, Quarter 5, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp