Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Unifarm

Ngày thành lập: 14-09-2018

Địa chỉ: Số 97/23A Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 97/23a Hung Phu, Ward 8, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315268963
Tên v.tắt/giao dịch Unifarm Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Tôn Tuyết Mỹ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unifarm

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Định
Địa chỉ: Số 7, Tổ 1, Khu phố 3B, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: No 7, Civil Group 1, 3B Quarter, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702743410

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-02-2019