Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành Cát

Ngày thành lập: 10-09-2018

Địa chỉ: 2822 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2822 Pham The Hien, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315263323
Tên v.tắt/giao dịch Thanh Cat Construction Investment Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Văn Lâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thành Cát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính